1. HEJ, JEZU
Hej, Jezu, Królem Tyś, E A E
Życie Twe uwalnia mnie, E H E
Będę sławił cały dzień,
Doskonałe drogi Twe.

Hej, Jezu, Panem Tyś,
Chcę słuchać Twoich słów,
Twe królestwo ujrzeć chcę,
Wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi cześć,
Weź mnie do ziemi swej,
Zwyciężymy w imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe.

Hej o hej o - Lwie Judy,
Jak wspaniały jesteś Ty. / x2

2. HOSANNA-ALLELUJA
1. Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia, G H7 e C
Twarzą w twarz z Tobą spotkam się. D G D
I zaśpiewam chwały pieśń dla Ciebie,
Którą chcesz usłyszeć z moich ust.

Ref. Hosanna - Alleluja.

2. I zamieszkam z Tobą już na zawsze
W mieszkaniu, które dla mnie masz.
Po zielonych pastwiskach w wieczności
Z Tobą będę chodzić, Panie mój.

3. Tak, świadectwo nasze jest potrzebne,
O spotkaniu Boga twarzą, w twarz.
Więc śpiewajmy pieśń Panu naszemu,
Chwała Jego niech na wieki trwa.

3. HYMN DO KRZYŻA
1. Krzyżu święty, co świat obejmujesz, e h e
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma, G D G H7
Jak dziecko słabe matka, przed ciemnością bronisz. e H7 a e
Zmiłuj się nad nami. F H7 e
Krzyżu święty, masz moc pojednania
I Północy z Południem i Wschodu z Zachodem.
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz.
zmiłuj się nad nami.

Ref. Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić, e H7 a e G D G G7
Tobie się ufnym sercem z miłością, pokłonić. C a D C G D H7 (e)
2. Krzyżu święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi.
Zmiłuj się nad nami.
Krzyżu święty, nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym.
Zmiłuj się nad nami.