1. A, A, A ALLELUJA…
A-a-a-alleluja, Ho-ho-ho-hosanna! C F G
Mój Pan kocha mnie, - Jego radość jest w sercu mym! C F G C

2. ABBA, O ABBA OJCZE
Abba, o Abba Ojcze C F C F
wielbimy Ciebie my dzieci Twe, C G C G
Kochamy Cię. G C

3. ABBA OJCZE
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie, C F C G
Z kajdan i z samych siebie, C F G
A Chrystus stając się bratem, E a F
Nauczył nas wołać do Ciebie. C F G

Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, C F C G x2
Abba , Abba Ojcze, C E a F
Abba Ojcze. (Tatusiu) C G C (G)

2. Bo Kościół jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność,
I pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci,
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną,
Tej prawdy nic już nie zaćmi,
I teraz jest jej godzina.

4. ACH GDZIE JA SZEDŁEM
Ach, gdzie ja szedłem, D G
Wśród świata nocy, A D
Pośród zazdrości, pośród przemocy, D G A D
Nie znając Pana, nie znałem ludzi, G D e A D
Tylko Betlejem serce przebudzi. G D e A D G

Tylko stajenka, Boże Dzieciątko,
Mojego życia mocą początku,
Klęknę przed progiem,
Prosząc Maryję, niech Boże Dziecię,
W sercu mym żyje.

5. ADORAMUS TE
A, a, a. Adoramus Te Domine! C G a F G C

6. ALBOWIEM BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT
Albowiem Bóg tak umiłował świat, e D
że Syna jednorodzonego dał C D e
Aby każdy kto w niego wierzy e D
Nie zginął, ale życie wieczne miał C D e

7. ALLELU – ALLELUJA
Allelu – Alleluja…/ x3 Alleluja D G D A D G D A D
Nasze spotkanie się nigdy nie skończy, D G A D
Nie skończy się nigdy, h e
Nie skończy się - nie. A D
Bo my jesteśmy sami nim, G A D h
Dlatego stojąc śpiewajmy: la, la, la, la, la. e A

8. ALLELUJA DZIĘKUJCIE
Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry. a d G C
Alleluja, na wieki. F E a

9. ALLELUJA - MIŁOŚĆ TWA
Ref. Alleluja - miłość Twa, G
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa, h D D7
Alleluja - niech biją dziś dzwony, C G
Niech wielbi Cię cały świat! Alleluja! a D G (C G)

1. Alleluja - nuci świat,
Alleluja - miłości to znak,
Alleluja - niech miłość nad nami,
Złotymi strunami gra! Alleluja!

2. Alleluja - płynie pieśń,
Alleluja - ku niebu ją nieś,
Tam, gdzie słońce, tam, gdzie wiatr,
gdzie radośnie śpiewa ptak,
Prostą nuci pieśń! Alleluja!

10. „ALLELUJA” - WZNOŚ POD NIEBO GŁOS
„Alleluja” - wznoś pod niebo głos, D A
Pan dał chleba moc - „Alleluja”. G A D

Jezus Pan komunią dla nas co dzień staje się, G A D fis h
On rozrywa grzechu pęta złe, G A D D7
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan, G A D fis h
On prowadzi, podtrzymuje mnie. G e A

11. ALLELUJA AMEN
Ref. Alleluja, alleluja
Amen, amen. Alleluja!

1. Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem jest. /x2
Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem
Amen, amen. Alleluja!
2. Radujmy się bracia…
Radujmy się siostry…
Radujmy się wszyscy…
3. Posyła nam Ducha…
Posyła nam Ducha…
Posyła nam Ducha…

12. ALLELUJA, GLORY ALLELUJA
Ref. Alleluja, Glory, alleluja - chwalmy Go. D h
Alleluja, Glory, alleluja - chwalmy Go. G
Alleluja, Glory, alleluja - chwalmy Go. A
Alleluja, Glory, alleluja - chwalmy Go. D

1. Chwalcie Pana w Jego świątyni - chwalmy Go.
Na wspaniałym nieba sklepieniu - chwalmy Go.
Chwalcie Go za czyny wspaniałe - chwalmy Go.
Za najwyższy jego majestat - chwalmy Go.

2. Chwalcie Pana na potężnych trąbach;
Chwalcie Pana na harfie i cytrze;
Chwalcie Pana na cymbałach brzmiących;
Chwalcie Pana na strunach i flecie.

3. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie;
Chwalcie Pana wszystkie zastępy;
Chwalcie Pana słońce i księżycu;
Chwalcie Pana gwiazdy świecące.

13. AMEN JAK MARYJA
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, D h e A
Mów: Amen - jak Maryja,
amen – jak Maryja
amen - widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja, (i Józef)
Wypełniaj wolę Boga (jedyną)
I zanieś tam swój uśmiech, (i serce)
Gdzie często płyną łzy.
2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu,
Mów: Amen - jak Maryja …
Siłę i moc błogosławieństwo i cześć

14. ANI BRAT MÓJ, ANI SIOSTRA
1. Ani brat mój, ani siostra tylko Panie ja D h
Muszę więcej modlić się. G A D

Tak ja, tak ja, tak Panie ja
Muszę więcej modlić się.

2. Ani ojciec, ani matka…
3. Ani Bolek, ani Lolek…
4. Ani Jacek, ani Placek…
5. Nie teściowa, nie synowa…
6. Ani gość mój, ani sąsiad…

15. ANIOŁ POKOJU
Ref. Anioła Pokoju ześlij Chryste nam C G
Kiedy już nie starcza sił C D
Anioła pokoju niech uleczy z ran G D C G
Niech ukoi każdy płacz. C Dis F G

1. Dodaj nam sił w walce ze złem G D C G
By nie ogarnął nas smutek i cień G D C G
Twej łaski przecież wystarczy nam G D C G
Anioła Pokoju nam daj. C D

2. Wznieśmy swe ręce i chwalmy Go
Za Jego wielką miłość i wielką moc
Niech Twoja radość ogarnia nas
A Twój Święty Anioł niech chroni nas od zła.
Coda. Otrzyj łzy ze wszystkich cierpiących twarzy Dis F G
Niech głodni wreszcie poznają smak chleba
Niech przyjdzie Ojcze Twoje Królestwo
Niech otworzą się dla nas bramy nieba.

16. ANIOŁOWIE BIALI
Aniołowie, Aniołowie biali, C F
Na coście tak u żłóbka czekali, C G
Na coście tak skrzydełkami trzepocąc, C F
Płatki śniegu rozsypali ciemną nocą. C F a
W ciemne noce, Aniołowie w naszej ziemi, G a
Ciemne gwiazdy, śnieg ciemny i miłość C G
I pod tymi obłokami ciemnymi, C F
Nasze serce w ciemność się zmieniło. C F a

Aniołowie, Aniołowie biali,
O przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
By do Pana trafił ten zgubiony,
I ten co się oczu podnieść boi.
I ten, który bez nadziei czeka
I ten rycerz w rozszarpanej zbroi
By jak człowiek szedł do Boga człowieka
Aniołowie, aniołowie biali.
Aniołowie biali. / x2 a F

17. APEL JASNOGÓRSKI
Maria Regina mundi, d g A d
Maria Mater Ecclesiae, d g C F
Tibi assumus, Tui memores, d g C F
Vigilamus! Vigilamus! d g A d

18. APEL JASNOGÓRSKI
1. Maryjo Królowo Polski / x2 E A H E
Jestem przy Tobie, A
Pamiętam o Tobie, E
I czuwam na każdy czas H A E (A E)

2. Maryjo jesteśmy młodzi
Już dzisiaj zależy
Od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat

3. Maryjo Królowo nasza
Ciebie prosimy,
Uświęcaj rodziny
Uświęcaj każdego z nas

4. Maryjo Królowo Polski
Ojca Świętego
zachowaj od złego
i strzeż go na każdy czas.

19. ARMIA PANA
Słyszę już armii Pana głos, E
Słyszę już armii Pana głos. fis E
Słyszę armii głos, słyszę Pana głos, E
To idzie armia Pana, A H E
To idzie armia Pana, A H E
To idzie armia Pana, uwielbiając Go. A H E H7 E