1. BARANKI
Ref. Oto są baranki młode, e D G D e D e (D e)
oto ci, co zawołali alleluja! e D G C D
Dopiero przyszli do zdrojów, G C D
światłością się napełnili, G C D
Alleluja, alleluja! G D e C D e (D e)

1. Na Baranka Pańskich godach, e D e
W szat świątecznych czystej bieli, e D e
Po krwawego morza wodach e D a e
Nieśmy Panu pieśń weseli. e D e (D e)

2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też Duchowi
niech na wieki nie ustaje.

2. BARKA
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, D A D D7
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; G A
By łowić serca słów Bożych prawdą. D A D D7

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G D
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. e A D D7
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, G D
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. e A D

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypływamy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.

3. BĄDŹ KRÓLOWĄ
1. Bądź Królową moich czystych myśli. e a7 h7 e (a7 h7)
Uchroń przed brudem me serce. C D e H7
Nie pozwól kochać świat bez krzyża. e a7 h7 e (a7 h7)
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne. C D e H7
Ref. Matko łaski pełna G F
pod Twoją obronę nas weź. a e
Aby wiara nasza chwałą była Bogu. C D C H
Ojcu, Synowi, Duchowi. e a D
2. Bądź Królową moich snów nadziei.
Uchroń przed fałszem mą duszę.
Nie pozwól w pieniądz ją zamienić.
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne.
3. Bądź Królową moich dni i nocy.
Uchroń przed zdradą me czyny.
Nie pozwól w rozpacz je zamienić.
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne.

4. BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ
Bądź pozdrowiony gościu nasz, D A h D7
W radosne progi nasze wejdź. G E A
My zapalimy zamiast lamp D A h D7
Szczęśliwe wyspy naszych serc. G A D

5. BĄDŹ WYWYŻSZONY BOŻE
Bądź wywyższony Boże ponad całą ziemię
niech Imię Twoje wielbi cały lud
Bo Ty jesteś z nami
Cały dajesz się, cały
Bądź uwielbiony Mistrzu nasz
Teraz i na wieki

6. BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE
Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże. E A H7 E
Choć diabeł robi nam zwarcie. A H7 E
Niech iskra miłości między nami przeskoczy. A H7 E cis
Niech zapalą się nasze latarnie. fis H7 A E

7. BEZ MIŁOŚCI
Bez miłości stałbym się jak cymbał brzmiący. D A h G
Bez miłości byłbym niczym. D A G D

8. BĘDĘ BIEC
1. Będę biec , biec, biec by spotkać Zbawcę. / x3 E / fis H7 E / E
gdy nasz Pan powróci znów. fis H7 E (A)
2. Każdy język Go wtedy wyzna…
3. Każde oko Go wtedy ujrzy…
4. Każde kolano się przed Nim zegnie…
5. Wszyscy święci Go wtedy ujrzą…
6. Alleluja, o alleluja…

9. BĘDĘ CI, PANIE, ŚPIEWAŁ DZIŚ PSALM
Będę Ci, Panie, śpiewał dziś psalm, D fis D h
Śpiewał dziś psalm, o Panie! G D e A
Będę wysławiał majestat Twój G A D h
Na wieki, Panie mój! G A D D7

10. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE, MOCY MOJA
Będę śpiewał Tobie, mocy moja! D G A h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją, G A D
Tobie ufam i bać się nie będę. D e A D

11. BICZ
1. Bicz, trzymasz w ręku bicz C G a
chcesz uderzyć nim, brak odwagi Ci F G
Uderz, uderz tylko raz C G a
nim upadnie Pan z bólu wielu ran, wielu ran F G F C
Ref. Panie mój to za mnie kolce te F G C a
mocno ranią i niszczą ciało Twe F G F C

2. Spójrz, ręka Twoja drży
w Twoich oczach łzy, ale musisz bić
Tak, uderz jeszcze raz
zgładź miniony czas, Pan powiedział tak- powiedział tak:
Ref. Synu mój, za Ciebie kolce te
muszą ranić i niszczyć ciało me

12. BŁOGOSŁAWCIE PANA
Ref. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi a
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki E a

1. Chcę Błogosławić Pana w każdym czasie G a G a
na ustach moich zawsze Jego chwała G a G E
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu
Niech słyszą pokorni i niech się weselą

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
I uwolnił od wszelkiej trwogi
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością
A oblicza wasze nie zaznają wstydu.
3. Powściągnij swój język do złego
a twoje wargi od słów podstępnych
Odstąp od złego, czyń dobro
Szukaj pokoju, idź za Nim.
4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
I wybawia złamanych na duchu
Pan uwalnia dusze sług swoich
Nie dozna kary kto się doń ucieka.

13. BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE
Błogosławione jest Imię Twe, E gis7 cis
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć. A H7 E Gis cis
Tyś jedynie Panem jest. fis fis7 D H7

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki. E gis7 A C D
Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.
Powstań chwal Boga wciąż,
On Panem wszechświata jest. C D E

14. BŁOGOSŁAWIONE SERCA /PIOSENKA ROKU OŻK 2001/
1. Błogosławione serca, które płoną A cis D A
miłością Boga i Jego przykazań. fis h D E
Błogosławione oczy, które widzą A E cis D
majestat Stwórcy i marność stworzenia. h A fis D E

Ref. Oto ci, w białe szaty odziani, A E fis E
którzy przyszli z wielkiego ucisku D A D E
i opłukali swoje szaty A E D E A
i w krwi Baranka je wybielili. D A E D E A

2. Błogosławione ręce, które sieją
zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa
błogosławione dłonie namaszczone,
co leczą rany balsamem pokoju.

3. Błogosławione usta pełne wiary,
głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
błogosławione stopy, co szukają
zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4. Błogosławieni, którzy własne życie
złożyli w darze dla dobra Kościoła;
błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.

15. BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ OJCZE
1. Błogosławiony bądź Ojcze, bo w nieskończonej miłości C F C C F G
dałeś nam Syna Swojego i w mocy Ducha Świętego F G e a F G C
przyjął On ciało z Maryi przed dwoma tysiącami lat. F G e a F G
On stał się naszym Zbawieniem wierny w miłości do końca,
I naszą drogą do Ciebie ku nowej ziemi i niebu,
gdzie w Twych otwartych ramionach strudzony pielgrzym odpocznie.
Ref.
Uwielbiony bądź Ojcze nasz, Tobie chwała, cześć! G7 C F
Przez Jezusa w Duchu Świętym, Tobie chwała, cześć! G C F
Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król! C F C
Błogosławimy święte Imię Twe i wywyższamy Cię. F G C F G C

2. Pomóż nam wrócić do Ciebie, porzucić swe dawne drogi,
a radość pośród narodów przez pojednanie zagości
i wzniesie się pieśń pokoju pod niebem całego świata.
Daj byśmy byli posłuszni natchnieniom Twojego Ducha
karmieni Słowem Jezusa naśladowali Go z wiarą
stojąc o stóp Jego Krzyża pili ze źródła Twej łaski.

3. Mocą Swojego Ducha wspomagaj Twój Święty Kościół
byśmy głosili Chrystusa przez wszystkie dni swego życia
i podążali ku Tobie do domu naszego Ojca.
Spraw byśmy byli jednością, by świat uwierzył w Jezusa
niech wszyscy ludzie odkryją, że są Twoimi dziećmi,
niech dla każdego człowieka Rok Święty będzie źródłem łaski.

16. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić D A D
i pagórki się zachwiać A D
Ale miłość Moja, miłość Moja h h7
nigdy nie odstąpi od ciebie D E
- mówi Pan, mówi Pan. A D A D

17. BO JAK ŚMIERĆ
Bo jak śmierć potężna jest miłość E H7 E
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol H7 E
Żar jej to żar ognia, Płomień Pański. E A H7 E
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości A H7
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki E H7 E

18. BO NIKT NIE MA Z NAS
Bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem C d
Każdy wnosi ze sobą to co ma – najlepszego F G
Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem
Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź!

19. BO ŚWIAT TO MY
1. Nadchodzi czas gdy zawołać trzeba w głos E A H E
Kiedy świat musi razem pójść A H E
Śmierci pełno w krąg czas naprawić błąd cis gis
Szansę dać życiu szansę dać. A H
Nie można żyć udając dzień po dniu
Że może ktoś zmieni wkrótce to
Jeden mamy dom nad którym czuwa Bóg
Prawdą jest że miłości trzeba nam.

Ref. Bo świat to my, my dzieci jego A H E
To my piękniejsze tworzymy dni A H
Wszystko dla niego E
Czas wybierać już ratujmy życie swe cis gis
Więc nowy stwórzmy dzień i ty i ja. A E H

2. Daj serce swe by widzieli że ktoś jest
By siłę i wolne życie im dać
Bóg nam przykład dał rozmnażając chleb
Wszyscy więc podajmy ręce swe.

20. BOBO FLAMENCO
1. Chwalić Boga chcę, mówiąc: mój Pan. / x3 C F G7
Tak, jak wy, tak jak wy.
Powiem i ja:
Kocham wciąż Pana.
Powiem i ja,
tak jak wy, tak jak wy.

2. Wielbić Boga chcę…
3. Prosić Boga chcę…
4. Kochać Boga chcę…
5. Służyć Bogu chcę…

21. BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino d A4-3 d C F
Bonum spare in Domino g c A d B C d

22. BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA
1. Boża radość jak rzeka, F
Boża radość jak rzeka, B F
Boża radość wypełnia duszę mą. F C
Boża radość jak rzeka, F
Boża radość jak rzeka, B F
Boża radość wypełnia duszę mą. F B C F

2. Boża miłość jak rzeka …
3. Boży pokój jak rzeka …
4. Boża radość jak rzeka

23. BOŻE MÓJ BOŻE
Boże mój Boże e D …
Dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dajesz swojego Ducha
Uwielbiam Cię.

24. BÓG DAŁ CZAS NA NADZIEJĘ
1. Bóg dał czas na nadzieję, d C
Czas na siew i czas na żniwa, g A7
Czas na taniec, na śmiech i na ciszę d C
w kościołach widnych. B A7

Bóg dał czas żeby kochać,
Żeby domy budować na skale,
Oto droga by iść
coraz dalej, dalej.

Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, F C
Tyle wspólnych znajdować spraw, d B (C )
A na miłość pod Twoim niebem F C
Tyle miejsc. d

2. Kiedy Pan przyjdzie sądzić
Nasze serca i naszą marność,
Damy kłosy, a On spali plewy,
Oddzieli ziarno.

Będzie sądził z miłości,
Tej najprostszej i tej niełatwej.
Sądzić tylko z miłości,
To aż nadto, aż nadto.

25. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Bóg jest miłością G C G
miejcie odwagę żyć dla miłości D e C D
Bóg jest miłością G D e D
nie lękajcie się. C D G

26. BÓG KOCHA MNIE
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem G e C D
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja Boża radość mnie rozpiera.

Bóg kocha mnie choć jestem mały
Bóg kocha mnie choć jestem zły
Bóg kocha mnie choć nic nie robię
Gdy się śmieję cały dzień.
Zobacz sam jaka to radość
Zobacz sam Bóg kocha cię
Zobacz sam jakie to szczęście
Bóg cię kocha o tym wiem.

27. BÓG, MÓJ PAN
Bóg, mój Pan daje mi moc, D A h fis
On swą dłonią przygarnia mnie, D A h A
Życiu memu nadaje sens, D e A D
Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e h Fis h

28. BÓG NASZ PAN
Bóg nasz Pan jest dobry cały czas! / x4 e h C D
Więc uwiellbij Go / x4 C D e
Przejście h C D

29. BÓG NIE UMARŁ
Bóg nie umarł, Jezus żyje, / x3 C / G C / C
daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, G
daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą,
On Twoim, Panem jest. G C

30. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT
Bóg tak umiłował świat, C F
że Syna swego Jednorodzonego dał G C
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale życie wieczne miał
O, o Jezus, Jezus, Jezus. / x2

31. BRACISZKOWIE SKRZYDLACI
1. Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz, G D
Święty Franciszku ? C G
Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka, G D
Ptaki śpiewają i słychać ich głos. C G H7 e H7

Ref. Braciszkowie skrzydlaci G
Chwalcie Boga, chwalcie Boga, D
Bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, C G D
Jeśli nie piosenką ubogą. C D
Za słońce jasne, niebo czyste G D
I łąki zieleń, i łąki zieleń. C G H7 e H7

2. Coś podniósłszy ręce tłumaczysz,
Gestami rąk zaciekawiasz.
Aż zasłuchały się wszystkie drzewa,
Ptaki umilkły i słychać Twój głos.

3. Żarnowce rozsiadły się na polanie,
Tworząc złocistą plamę.
A Ty jakby Cię tłum otaczał
W katedrze wspaniałej i słychać Twój głos.