Zapisy na rekolekcje będą przyjmowane w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6, w dniach od 5-10.05.2008 roku w godzinach: 10.00-13.00 i 14.00-16.00 (od poniedziałku do piątku), w sobotę 10.00-13.00.

Odpłatność za rekolekcje 15-dniowe wynosi 460 złotych. Przy zapisie wpłacamy 260 zł zaliczki od osoby.

W wypadku rezygnacji do 2.06.2008 roku zaliczkę zwracamy. Natomiast w wypadku rezygnacji w późniejszym terminie, jak i w wypadku nie dojechania na rekolekcje, zaliczki nie zwracamy. Prosimy o tym jasno i dokładnie powiedzieć rodzicom i młodzieży.

Zapisów dokonujemy podobnie jak w zeszłym roku. Najpierw należy nabyć w Duszpasterstwie karty uczestnictwa w rekolekcjach (karty dla młodzieży są na białym papierze, karty dla ministrantów i dziewcząt z ODB są na papierze zielonym). Zapisów dokonujemy w parafiach na kartach uczestnictwa. Jeżeli brakuje kart, prosimy odbić je na ksero (na papierze odpowiedniego koloru).

Na karcie należy przed zgłoszeniem w Duszpasterstwie:

- Wypełnić dokładnie wszystkie dane personalne.

- Wpisać dokładnie (słownie i cyfrą) stopień i turnus, na który wybiera się dana osoba.

- Podać stopień i ośrodek ubiegłorocznych rekolekcji.

- Kartę uczestnictwa podpisują obowiązkowo rodzice dziecka umieszczając informację o przebytych chorobach oraz podejmowanym obowiązkowo leczeniu. Karta na rekolekcje posiada punkt dotyczący zdrowia uczestnika, który powinien być potwierdzony przez lekarza (higienistkę) w szkole.

- ks. moderator lub ks. Opiekun także podpisuje kartę, potwierdzając przygotowanie duchowe do rekolekcji.

Bez wypełnienia tych formalności karta zgłoszenia nie zostanie przyjęta w Duszpasterstwie.

Na karcie uczestnictwa w Duszpasterstwie zostanie wpisana wstępnie miejscowość ośrodka oazowego i przybita pieczęć Duszpasterstwa. Karta bez pieczęci Duszpasterstwa i podpisu pracownika Duszpasterstwa nie jest ważna i żaden ks. Moderator nie przyjmie osoby z taką kartą na rekolekcje.

Karty będą do odebrania w Duszpasterstwie od 27.05.2008 r. Wtedy też znana będzie ostatecznie miejscowość ośrodka oazowego, do której uczestnik zostanie skierowany.

Tak przygotowane karty uczestników należy zgłosić w Duszpasterstwie w dniach zapisów. Przyjmujemy zapisy tylko z równoczesnym wpłaceniem pełnej zaliczki (260 zł).

Zmian w turnusach i zgłoszenia rezygnacji dokonujemy tylko do 2.06.2008 roku.

Prosimy, aby zmian dokonywała ta sama osoba, która danego uczestnika zapisała na rekolekcje. Po 2.06.2008 r. nie ma żadnych możliwości zmian. Prosimy uwrażliwić młodzież, aby dobrze zastanowiła się przed wyborem turnusu. Przypominamy jeszcze raz, że po tym terminie zaliczki nie zwracamy.